İlk Yardım Eğitimi

Çevre Danışmanlığı

Konya Aksaray Karaman Antalya Isparta Afyon Ankara Niğde Mersin Osgb Çevre Danışmanlığı İşe Sağlık Raporu, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Mesleki Eğitim Sertifikası Ortam Ölçümleri Firmaları

SAĞLIK RAPORU

İşe Giriş Sağlık Raporu- Periyodik Sağlık Muayeneleri

İşe Giriş Sağlık Raporu: Her yeni işe başlayan çalışanın işe başlamadan önce başlayacağı işin yürütüm şartlarına uygun yapılan çeşitli tetkikler sonucu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden çalışmaya elverişli olduğuna dair işyeri hekimi tarafından verilen rapordur. İşe yeni başlayan personeller için zorunlu olan sağlık raporu mevzuatta yapılan son değişikliklere göre sadece OSGB’ lerden temin edebilirsiniz. Aynı zamanda birçok sektör için zorunlu olan ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporunu da işyeri hekimlerimiz size verebilir.
Metropol OSGB olarak bizler; Sağlık ve güvenlik önlemlerini üstlendiği firmalarının çalışanları işe başlamadan önce geçeceği birçok aşamada etkin rol oynamaktadır. İşe yeni başlayan çalışanların işe giriş sağlık raporları ve işyeri hekimlerimizce öngörülen zamanlarda periyodik sağlık muayeneleri gerçekleştirilip sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

İşyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak belirli sayıda çalışanına ilkyardım eğitimi aldırması gerekmektedir. Metropol OSGB bu konuda danışmanlığınızı yapabilir.
Metropol OSGB değişen yönetmelikleri takip ederek işyerlerinizi her daim güncel bir şekilde danışmanlığınızı yapmaktadır.

YANGIN EĞİTİMİ

Metropol OSGB bünyesinde çalışan yangın eğitmenimiz her yıl tekrarlanması gereken yangın eğitimi ve her 6 ayda bir tekrarlanması gereken tahliye tatbikatı konusunda size profesyonel bir çözüm ortağı olacaktır.
Metropol OSGB olarak önceliğimiz insandır. Hizmet verdiğimiz işyerleri Metropol osgb ilkelerinde tam bir güç birliği oluşturarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz. İnsan sağlığı her türlü maddi kaynaktan daha önemlidir.
Yangın hem insan sağlığına hem de işyerlerinin maddi kaynaklarına ciddi bir risk olarak algılayabiliriz. Bünyemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerimiz yangın riskini en aza indirerek ve eğitimler ile takviye ederek sizleri daha güvenli çalışma ortamları ile buluşturmaktadır.
Yangın biliyoruz ki işletmelerin en çok çekindiği acil durumlardan bir tanesidir. Metropol OSGB olarak bizler hizmet verdiğimiz firmalarımıza periyodik olarak yangın eğitimleri vermekteyiz. Ayrıca 6 ayda bir yinelenmesi gereken acil durum eylem tatbikatı ile işletmelerimize tam bir yangın güvenliği sistemi kurmaktayız.

Unutmayalım ki büyük düşler küçük kıvılcımlar ile kül olabilir! Ancak büyük düşünceler ile de yanardağlar buz olabilir.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Ortam Ölçümleri, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller
İlgili yönetmeliklere göre İşverenin periyodik olarak ortam şartlarını akredite olmuş bir kurum tarafından tespit ettirmesi gerekmektedir. Metropol OSGB bu konuda size danışmanlık verebilir. İşyerinde bulunan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere
Çalışanların bilgilendirilmesi
İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:
Çalışanlara kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır.

b) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az;
1) İş ekipmanının kullanım koşulları,
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar,
3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar,
ile ilgili bilgileri içerecektir
YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA