İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi
İşyeri hekimi: Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onayı bulunan Herhangi bir Tıp fakültesini bitirip Hekimlik diplomasına sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak üzere işyeri hekimliği belgesi bulunan hekimlerimiz ile size hizmet vermeye hazırız.

 

İşyeri Hekimi Özellikleri

  • İşyeri hekimi çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi yapmaktadır.
  • İşyeri Hekimi Kişisel koruyucu malzemelerin seçimi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak devam ettirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmaktadır.
  • İşyeri Hekimi çalışanların sağlığının korunması amacıyla gerekli önerilerde ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
  • İşyeri Hekimi İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmektedir.
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonrasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hususun da işverene önerilerde bulunmakta ve takibini yapmaktadır.
  • İşyeri hekimi Çalışanların yapacakları işe uygun olup olmadığını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tahlillerin sonuçlarını uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmektedir.
  • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili verileri kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile birlikte işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici tedbir ve önerilerde bulunmaktadır.
  • İşyeri hekimleri Çalışanlara işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, işe giriş ve periyodik muayeneleri konusunda bilgilendirmekte ve işverene bu yönde bir rapor sunmaktadır.
  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi için ilgili kişilerle işbirliği yapmaktadır.

Metropol Osgb Konya İşyeri Hekimi hizmeti sağlarken yasalara uygun şekilde çalışanların sağlık kontrollerinden geçebileceği bir iş sağlığı merkezidir. İşyeri Hekimi Hizmetlerimiz Konya illerine doğrudan Türkiye’nin 81 iline çözüm ortaklarımız ile işyeri hekimi hizmeti sağlamaktayız…
İşyeri Hekimi hizmeti alımı için işyeri hekimliği hizmeti veren firmalar arasında bulunan Metropol OSGB sizlere işyeri hekimi fiyatları hakkında bilgi verebilir. Detaylı bilgi için bize ulaşınız.
YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA