OSGB

Kaliteli Bir Osgb’nin Özellikleri

İşerinizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alıyor musunuz? Şayet almıyorsanız 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereği 1 Temmuz 2016 tarihi itibari ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaya başlayacaksınız. Bazılarınız ise bu alanda sertifikalı uzman veya hekim çalıştırarak ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)’den bu hizmet alarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütüyor. Peki aldığımız hizmetinin kaliteli olup olmadığını, düzgün hizmet alıp almadığımızı hiç sorguladık mı? Ya da bundaki kriterlerimiz nelerdir? Ya da neler olabilir? 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası henüz 4. Ylını tamamlamamışken, sayısı 2000’i bulan OSGB’ler içerisinde kaliteyi nasıl bulacağınıza ilişkin isterseniz hep birlikte düşünelim, acaba kaliteli hizmetin kriterleri nelerdir?

  1. Hizmet verilen saatlere riayet: İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alırken, aslında belli bir hizmet saati satın alıyorsunuz. Bu saat her işletmenin tehlike sınıfına ve çalıştırdığı çalışan sayılarına bağlı olarak değişkenlik arz ediyor. Mevzuatın belirtmiş olduğu asgari sürelerde hizmet alma zorunluluğunuz var, tabi ki talepte bulunarak fazladan sürelerde de hizmet almanız mümkün. OSGB’lerden bu hizmeti alırken dikkat etmeniz gereken anlaşmış olduğunuz asgari sürelerde iş yeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının sizleri ziyaret edip etmediği olmalıdır.

  2. Verimli Çalışma: Asgari hizmet sürelerinde ziyaretler ile birlikte iş yerinizde yasal mevzuat gereği hazırlanması gereken yıllık çalışma planı, yıllık eğitim planı ve yıllık değerlendirme raporu, risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı, çalışanların işe giriş periyodik muayeneleri ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konularında gerekli çalışmaların yapılıyor ve dokümantasyon-kayıdının tutuluyor olması gereklidir. Zira bu belgelerin bulunmaması olası bir teftişte idari para cezaları ile karşılaşmanızı sağlayabileceği gibi, ölümlü veya ağır yaralanmalı bir iş kazasında yoksunluğu halinde asli kusurlu durumuna gelmeniz kaçınılmaz olacaktır.

  3. Danışmanlık: İş Güvenliği uzmanlarınız ve iş yeri hekimleriniz sizleri iş yeri ortam ölçümleri, periyodik teknik kontroller, iş yerinde gerekli kişisel koruyucu donanımların seçilmesi ve temin edilmesi, çalışanların sağlık tetkikleri ve kontrolleri için uygun laboratuvarların belirlenmesi, mesleki yeterlilik belgelerinizin tamamlanması vb. sizleri doğru kişi ve kurumlara yönlendiriyor mu? ………?

  4. Program Kullanımı (İş Takibi): Çalıştığınız OSGB’nin yetkilisi ile tanıştınız mı? Uzmanınız ve hekiminiz haricinde merkezden bir yetkili sizleri ziyaret edip tanıştı mı? İSG profesyonellerimiz çalışmalarını, dokümantasyon kayıtlarını iş yerinizde inceledi mi? Sizleri samimi bir şekilde bilgilendirdi mi? Çalıştığınız OSGB herhangi bir İSG takip programı kullanıyor mu? Bu programla ilgili sizleri bilgilendiriyor mu? Şayet bu sorulara yanıtınız hayır ise bir sefer daha düşünmenizi tavsiye ederiz..

  5. Saha kontrolleri: İş sağlığı ve güvenliği işlemleri maliyetleri sebebi ile birer baş ağrısıdır. Bunun yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın tüm ülkelerinde algısı ve işleyişi böyledir. Çünkü kar amacı ile kurulup faaliyet gösteren iş yerlerinden, görünmeyen bir fayda (iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sıfıra indirgenmesi) üzerinde yatırım yapmaları, para harcamaları istenir. Ne kadar hoşunuza gitmese de, iş güvenliği uzmanınız ve iş yeri hekiminiz ortam çalışma şartları adına iş yerlerinizi denetleyip eksik hususlarla ilgili sizleri bilgilendiriyor mu? Hemen kaza oluşturabilecek konulara dikkat çekmenizi sağlıyorlar mı? Yoksa adam sendecilik yapı çaylarına birer şeker daha mı atıyorlar? Burada konu ile ilgili takdiri sizlere bırakıyor ve atasözümüzü hatırlatıyoruz: “dost her zaman acı ama doğruyu söyler.””YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA