Kurumsal

Kurumumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 13/06/2016 Tarihinde, 2407 Nolu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Metropol İnovasyon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ltd. Şti. 30 kişilik kadrosuyla firmalara yasa kapsamında, tamamen T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, İş yeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinden oluşmaktadır.
Deneyimli kadrosu ile sizlere en iyi hizmeti en optimum koşullarda sunmayı prensip edinen Metropol İnovasyon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ltd. Şti. olarak sizlere sunmakta olduğumuz hizmetlerimizden bazıları ;
• İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri,
• İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme,
• Acil durum eylem planı hazırlama,
• Risk analizi hazırlama,
• İSG Kurulları oluşturma
• İş güvenliği, ilk yardım, hijyen eğitimi,
• Tatbikatlı yangın eğitimi İş Güvenliği Ortam Ölçümleri (gürültü, toz, aydınlatma, termal konfor ölçümü),
• Periyodik Kontroller (tüm basınçlı kaplar ve kaldırma araçları),
• İşçi İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri
Bu doğrultuda;
• İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
• İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı
• İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
• İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin Metropol İnovasyon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ltd. Şti.`nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
• Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
• Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı, yönetim politikamız olarak taahhüt ederiz
Biz, birlikte başarıya koşuyoruz...

YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA